Stiati ca?

Intrebari frecvente despre contestatia la executare

1. Ce este contestatia la executare?

Contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executarea silita se pot adresa instantei competente cu scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

2. Ce acte pot fi atacate prin intermediul contestatiei la executare?

Potrivit art. 711 Cod procedura civila, contestatia la executare poate privi atat executarea silita insasi, prin atacarea titlului executoriu, dar si incheierile date de executor sau orice act de executare efectuat de acesta

De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii.

Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. 443 Cod procedura civila, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

De asemenea, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale.

3. Ce se poate invoca prin intermediul contestatie la executare?

De regula, contestatia la executare are ca obiect orice neregularitate procedurala savarsita cu prilejul activitatii de urmarire silita care poate fi: prescriptia dreptului de a cere executarea silita, perimarea executarii, timpul in care se poate face executarea silita, nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostiintarea debitorului despre declansarea urmaririi silite, modul de realizare a publicitatii prevazuta de lege pentru realizarea licitatiei si altele.

De asemenea, contestatia la executare poate avea ca obiect si impartirea bunurilor proprietate comuna sau lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executor. Un alt caz il poate reprezenta chiar refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare in conditiile prevazute de lege.

Nu in ultimul rand, o persoana cu calitate de tert intr-un raport juridic poate formula contestatie la executare cu conditia de a avea un interes sau exista o vatamare pentru tert cu privire la acel raport juridic.

4. Care este termenul in care se poate introduce o contestatie la executare?

 • In termen de 15 zile de cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta.
 • In termen de 15 zile de cand cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintarea asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit.
 • In termen de 15 zile de cand debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie.
 • In termen de 15 zile de la comunicare, impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive,
 • Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

Daca prin lege nu se prevede altfel, contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului.

5. Care este instanta competenta?

Contestatia la executare se introduce la instanta de executare. Instanta de executare este judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului, cu exceptia altor cazuri prevazute de lege.

Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domicilul sau, dupa caz, sediul creditorului, iar daca acesta nu se afla in tara, judecatoria in a carei circumscriptie se afla biroul executorului judecatoresc investit de creditor.

In cazul urmaririi silite a imobilelor, al urmaririi silite a fructelor si a veniturilor generale ale imobilelor, precum si in cazul predarii silite a bunurilor imobile, daca imobilul se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia se poate introduce si la judecatoria de la locul situarii imobilului.

Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare.

6. Ce este prescriptia dreptului de a obtine contestatia la executare?

Conform articolului 706 Cod de Procedura Civila, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani.

Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive

Prescriptia reprezinta o exceptie pe care o puteti opune si prin care se sanctioneaza pasivitatea creditorului ori a executorului judecatoresc, avand ca efect stingerea dreptului de a obtine executarea silita, ramanand practic lipsit de putere executorie un titlu executoriu pe care acesta il detine impotriva dumneavoastra, orice act de executare facut dupa prescriptia acestui drept, fiind ilegal.

7. Ce este perimarea executarii silite?

Potrivit art. 697 Cod de procedura civila, in cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca 6 luni fara sa indeplineasca un act sau demers necesar executarii silite, ce i-a fost solicitat, in scris, de catre executorul judecatoresc, executarea se perima de drept.

Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, prin incheiere data cu citarea in termen scurt a partilor, cu consecinta desfiintarii tuturor actelor de executare, cu exceptia celor care au dus la realizarea, in parte, a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor.

De retinut este faptul ca in caz de perimare a executarii, se va putea face, inauntrul termenului de prescriptie, o noua cerere de executare silita.

8. Poate fi suspendata executarea silita?

Suspendarea executarii silite reprezinta acel incident procedural care consta in oprirea temporara a executarii silite. Suspendarea devine incidenta si are drept scop protejarea intereselor debitorului fata de eventualele neregularitati privind desfasurarea executarii silite, prin sistarea temporara a efectuarii oricaror acte de executare.

9. Care sunt cazurile de suspendare?

Unul dintre cele mai frecvente cazuri de suspendare a executarii silite intalnite in practica este suspendarea executarii silite, formulata in cadrul contestatiei la executare, intemeiata pe dispozitiile art. 719 Cod de procedura civila, dar in aceleasi conditii o cerere de suspendare a executarii poate fi formulata si pe cale separata

Dispozitiile art. 719 Cod de procedura civila prevad un caz de suspendare judecatoreasca a executarii silite, ce dainuie pana la solutionarea contestatiei la executare, instanta urmand sa pronunte o astfel de solutie in cazul in care va constata existenta unor motive temeinice si numai dupa ce, in prealabil, partea interesata face dovada achitarii cautiunii in cuantumul stabilit expres de dispozitiile legale.

Potrivit art. 719 alin. (4) sunt reglementate si cazuri de suspendare a executarii obligatorii, cazuri in care plata cautiunii nu este necesara, respectiv daca:

 1. a) hotararea sau inscrisul care se executa nu este, potrivit legii, executoriu;
 2. b) inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreasca data in prima instanta;
 3. c) debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amanare ori, dupa caz, beneficiaza de un termen de plata.

Suplimentar cererii de suspendare prevazute de art. 719 alin. (1) Cod de procedura civila, dispozitiile alin. (7) dau posibilitatea formularii unei cereri de suspendare provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare.

Asupra cererii de suspendare instanta, in toate cazurile, se pronunta prin incheiere, chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. Partile vor fi intotdeauna citate, iar incheierea poate fi atacata, in mod separat, numai cu apel sau, daca este pronuntata de curtea de apel, numai cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta, respectiv de la comunicare pentru cea lipsa.

10. Exista posibilitatea ajungerii la o intelegere in cadrul executarii silite?

In tot cursul executarii silite, sub supravegherea executorului judecatoresc, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in tot sau in parte, numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in orice alt mod admis de lege.

Intelegerile dintre creditor si debitor trebuie sa imbrace forma scrisa sau cel putin sa fie consemnate in actele intocmite de executorul judecatoresc. Creditorul are latitudinea de a-si alege bunurile asupra carora face executare, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, printre care: intre parti a intervenit o conventie de executare; veniturile debitorului sunt suficiente pentru plata integrala a datoriei in maxim 6 luni; urmarirea bunurilor mobile cu prioritate fata de bunurile imobile in cazul debitorului minor sau pus sub interdictie.

11. Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare?

Costurile pentru introducerea unor contestatii la executare sunt urmatoarele:

 • Onorariu avocat;
 • Taxa judiciara de timbru;
 • Cautiune pentru cererea de suspendare, daca este cazul.

Taxa judiciara de timbru pentru contestatia la executare este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, in cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv:

 1. a) pana la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
 2. b) intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
 3. c) intre 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
 4. d) intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
 5. e) intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
 6. f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

 

Suplimentar, cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei

In cazul cererii de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa de timbru este de 50 lei.

De asemenea, potrivit art. 719 alin. (2) Cod de procedura civila, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa achite in prealabil o cautiune, calculata la valoarea obiectului contestatiei, dupa cum urmeaza:

 1. a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;
 2. b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;
 3. c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;
 4. d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei.

 

Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani, cautiunea va fi de 1.000 lei, in afara de cazul in care legea dispune altfel.

12. Ce categorii de bunuri nu pot fi supuse executarii silite?

Potrivit art. 727 Cod proc.civ. nu sunt supuse urmaririi silite mobiliare urmatoarele categorii de bunuri:

 1. a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si familiei sale si obiectele de cult, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
 2. b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor;
 3. c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
 4. d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
 5. e) scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;
 6. f) bunurile declarate neurmaribile in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Potrivit art. 728 Cod proc.civ. nu pot fi executate silit bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei debitorului.

13. Ce categorii de venituri nu pot fi supuse executarii silite prin poprire?

Potrivit art. 781 alin. 5 Cod proc.civ. nu sunt supuse executarii silite prin poprire :

a)sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;

b)sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la institutii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c)sumele aferente platii drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la data infiintarii popririi. Atunci cand asupra aceluiasi cont sunt infiintate mai multe popriri, termenul de 3 luni in care se pot efectua plati aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaza o singura data de la momentul infiintarii primei popriri.

14. Care sunt limitele urmaririi veniturilor banesti?

Articolul 729 din Codul de procedura civila instituie limitele urmaririi veniturilor banesti, dupa cum urmeaza :

(1)Salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

a)pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;

b)pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2)Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

(3)Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

(4)Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.

(5)Urmarirea drepturilor prevazute la alin. (4) se va putea face in limita a jumatate din cuantumul acestora.

(6)Sumele retinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se elibereaza sau se distribuie potrivit art. 864 si urmatoarele.

(7)Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii.

15. Care sunt solutiile pronuntate de instanta de executare?

Daca admite contestatia la executare, instanta, tinand seama de obiectul acesteia, dupa caz, va indrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori incetarea executarii insesi, va anula ori va lamuri titlul executoriu.

Atunci cand contestatia a fost respinsa, suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata, urmand a servi la acoperirea creantelor aratate la alin. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu, dupa caz, situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume.

16. Care sunt caile de atac impotriva hotararii de solutionare a contestatiei la executare?

Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel, cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. 711 alin. (4) si art. 714 alin. (4)  Cod procedura civila care pot fi atacate in conditiile dreptului comun.

Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa. Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului, intinderii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de jurisdictie, hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel.

17. Cum pot fi recuperati banii executati silit?

In toate cazurile in care contestatia la executare este admisa si executarea silita sau tilul executoriu este desfiintat, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii silite, prin restabilirea situatiei anterioare.

In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobile, intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare, actualizata in functie de rata inflatiei.

In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil, instanta va dispune asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare, fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta, potrivit regulilor de carte funciara.

In vederea recuperarii sumelor de bani sau a bunurilor executate, creditorul trebuie sa se conformeze hotararii de admitere a contestatiei la executare si sa restituie debitorului bunurile retinute, in mod nelegal, in contul debitului executat.

Contacteaza-ne

Acord procesare date

Detalii de contact

Telefon: 0745.81.81.81,

E-mail:

contact@contestatie-executaresilita.ro

Adresa: Bucuresti, Bdul. Ferdinand I, nr. 70, etaj 1, sector 2