Serviciile noastre

Contestatia la executare

Descriere

Contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executarea silita se pot adresa instantei competente cu scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

Conditii

De regula, contestatia la executare are ca obiect orice neregularitate procedurala savarsita cu prilejul activitatii de urmarire silita care poate fi: prescriptia dreptului de a cere executarea silita, perimarea executarii, timpul in care se poate face executarea silita, nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostiintarea debitorului despre declansarea urmaririi silite, modul de realizare a publicitatii prevazuta de lege pentru realizarea licitatiei si altele. De asemenea, contestatia la executare poate avea ca obiect si impartirea bunurilor proprietate comuna sau lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executor. Un alt caz il poate reprezenta chiar refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare in conditiile prevazute de lege.

Nu in ultimul rand, o persoana cu calitate de tert intr-un raport juridic poate formula contestatie la executare cu conditia de a avea un interes sau exista o vatamare pentru tert cu privire la acel raport juridic.

Taxa de timbru

Taxa judiciara de timbru pentru contestatia la executare este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013. Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, in cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata.

In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei. In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv:

  1. a) pana la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
  2. b) intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
  3. c) intre 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
  4. d) intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
  5. e) intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

Durata

Contestatia la executare este o procedura care se judeca de urgenta si cu precadere, astfel ca termenele de judecata sunt acordate la o perioada scurta de timp, solutionarea in prima instana avand o durata intre 3 si 6 luni.

Finalitate

Contestatia la executare devine executorie dupa ce hotararea ramane definitiva.

Cai de atac

Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel, cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. 711 alin. (4) si art. 714 alin. (4)  Cod procedura civila care pot fi atacate in conditiile dreptului comun.

Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa. Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului, intinderii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de jurisdictie, hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel.

Cererea de suspendare a executarii silite

Descriere

Suspendarea executarii silite reprezinta acel incident procedural care consta in oprirea temporara a executarii silite. Suspendarea devine incidenta si are drept scop protejarea intereselor debitorului fata de eventualele neregularitati privind desfasurarea executarii silite, prin sistarea temporara a efectuarii oricaror acte de executare.

Conditii

Suspendarea executarii silite poate fi ceruta numai pentru motive temeinice si justificate de o cauza urgenta. Suspendarea executarii silite poate fi justificata in cazul in care executarea silita prejudiciaza in mod grav activitatea debitorului, repararea acestor prejudicii fiind greu de acoperit dupa solutionarea contestatiei la executare.

Taxa de timbru/cautiune

In cazul cererii de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa de timbru este de 50 lei.

De asemenea, potrivit art. 719 alin. (2) Cod de procedura civila, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa achite in prealabil o cautiune, calculata la valoarea obiectului contestatiei, dupa cum urmeaza:

  1. a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;
  2. b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;
  3. c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei.

Durata

Cererea de suspendare a executarii silite se solutioneaza de urgenta, Instanta putand sa se pronunte chiar si inaintea termenului fiat pentru judecarea contestatiei.

Finalitate

Incheierea privind suspendarea executarii silite este executorie din momentul pronuntarii solutiei de admitere de catre Instanta de apel/ recurs ori din momentul ramanerii definitive prin neatacarea solutiei.

Asadar, incherea definitiva prin care s-a dispus suspendarea se comunica din oficiu si de indata executorului care este obligat sa procedeze la oprirea executarii silite, pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare.

Căi de atac

Incheierea prin care se solutioneaza cererea de suspendare a executarii silite poate fi atacata pe cale separata numai cu apel sau, dupa caz, numai cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta sau de la comunicare pentru cea lipsa.

Incheierea prin care se dispune suspendarea provizorie pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac.

Intoarcerea executarii silite

Descriere

In toate cazurile in care contestatia la executare este admisa si executarea silita sau tilul executoriu este desfiintat, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii silite, prin restabilirea situatiei anterioare.

Astfel, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in tot sau in parte, numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in orice alt mod admis de lege.

Modalitati

In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobile, intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare, actualizata in functie de rata inflatiei.

In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil, instanta va dispune asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare, fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta, potrivit regulilor de carte funciara.

In vederea recuperarii sumelor de bani sau a bunurilor executate, creditorul trebuie sa se conformeze hotararii de admitere a contestatiei la executare si sa restituie debitorului bunurile retinute, in mod nelegal, in contul debitului executat.

Intelegerea intre creditor si debitor incheiata pe parcursul executarii silite

Pe tot parcursul executarii silite, intre creditor si debitor poate interveni o conventie de executare prin care partile convin asupra modalitatii de plata a debitului supus executarii.

Onorarii servicii

Trei servicii la pret de unu!!!

Contestatia impotriva executarii silite;
Cererea de suspendare a executarii silite;
Cererea de intoarcere a executarii silite;

Pret: 2000 Lei (TVA Inclus)

Pasii de urmat

Intalnirea cu unul dintre avocatii nostri, verificarea documentelor si incheierea contractului de asistenta juridica

 

Formularea contestatiei la executare

 

Solutionarea contestatiei la executare de catre instanta de judecata

 

Contacteaza-ne

Acord procesare date

Detalii de contact

Telefon: 0745.81.81.81,

E-mail:

contact@contestatie-executaresilita.ro

Adresa: Bucuresti, Bdul. Ferdinand I, nr. 70, etaj 1, sector 2