In cadrul contestatiilor la executarea silita pe care le instrumentam, regasim tot mai des situatii in care creditorul notifica debitorului faptul ca a incetat toate formele de executare silita, oferind debitorului posibilitatea solutionarii amiabile a diferendului. Din punct de vedere juridic, aceasta operatiune poate paraliza posibilitatea creditorului de a continua sau de a reincepe executarea silita.

In acest sens, propunerea creditorului este aceea de a incheia un angajament de plata cu debitorul, prin stabilirea unei rate lunare ce va fi achitata pe o anumita perioada de timp.

Renuntarea la executarea silita demarata impotriva debitorului, prin propunerea solutionarii amiabile reprezinta, in conformitate cu art. 702 alin. 1 pct. 3, un caz de incetare a executarii silite. In urma acestei actiuni, creditorul renunta si la beneficiul termenului de prescriptie, avand in vedere ca in acest caz nu opereaza efectul intreruptiv al acesteia.

In aceste conditii, efectul intreruptiv al prescriptiei generat de introducerea cererii de executare silita este sters, astfel ca perioada executarii intra in termenul de prescriptie care se calculeaza de la data scadentei anticipate a contractului de credit sau de la data ultimei plati benevole din partea debitorului, dupa caz.

In spatele acestei propuneri de incheiere a unui angajament de plata, insa, se afla interesul unui creditor pentru care termenul de prescriptie a executarii creantei a fost implinit, astfel ca incearca sa obtina indestularea creantei sale prescrise prin convingerea debitorului sa plateasca de bunavoie, fiind imposibila executarea silita a acestuia.

De asemenea, un alt motiv pentru care creditorul propune un astfel de angajament este reprezentat si de faptul ca prin aceasta modalitate se urmareste obtinerea unei recunoasteri din partea debitorului, ceea ce conduce la intreruperea termenului de prescriptie. Cu alte cuvinte, prin incheierea angajamentului de plata, debitorul recunoaste creanta datorata, aceasta recunoastere conducand la curgerea unui nou termen de prescriptie care profita creditorului. In consecinta, inainte de incheierea angajamentului de plata este imperios necesar a se verifica daca s-a implinit termenul de prescriptie pentru plata debitului, o astfel de situatie ducand la imposibilitatea recuperarii sumelor de bani prin executarea silita.